Steel är Serpent Hills kortaste utkast och passar bra för de som inte är tävlingsspelare. Denna sträckning rekommenderas om man inte har spelat Serpent Hill eller andra tävlingsbanor tidigare.

Nedan finns alla bankartor till steel.