Medlems- och årsavgifter för Serpent Hill och porsöheden går direkt till att utveckla och sköta/driva våra banor med ideellt arbete. Medlemmar kan lösa årskort för Serpent Hill och 18 hålsslingan på Porsöheden.

För att komma till ansökningsformuläret klicka här

Become a member

Membership- and course fees goes directly to build and maintain our courses. Members can buy yearly access to Serpent hill and Porsöheden 18-holes.

To access our application form, click here