Medlems- och årsavgifter för Serpent Hill och porsöheden går direkt till att utveckla och sköta/driva våra banor med ideellt arbete. Medlemmar kan lösa årskort för Serpent Hill och 18 hålsslingan på Porsöheden.

För att komma till ansökningsformuläret klicka här

Om du vill komplettera ditt medlemsskap med årskort för någon av banorna eller någonting annat maila till sekreterare@luleadiscgolf.se

Become a member

Membership- and course fees goes directly to build and maintain our courses. Members can buy yearly access to Serpent hill and Porsöheden 18-holes.

To access our application form, click here

If you want to add something to your membership like membership to one of our courses or something else mail to sekreterare@luleadiscgolf.se