Luleå Discgolfförening tackar alla som hjälpt till med byggandet av Serpent Hill.
Jan Krantz
Leif Pettersson
Pelle Almqvist Pettersson
Simon Almqvist Pettersson
Jörgen Öhman
Mattias Grape
Kjell SöderHolm
Johan Wikström
Mats Larsson
Johan Karlsson
Tomas Liikamaa
Kjell-Runo Ärlebrandt
Jonas Aldenbäck
Robert Nordvall
Robert Almqvist Pettersson
Kaj Molin
Per-Henning Larsson
Hans Aarflot
Johan Bryngelsson
Mattias Kjettselberg
Lars Forsman
Lars J.
Anders Jansson
Tomas Lovén
Erik Lovén
Dan Ottosson
Tim Johansson
Andreas Almkvist
Ulrik Nordberg
Tage NordbergKalle Grape – Motorsågsarbete
Lennart Krantz – Skyltar & Anslagstavla
Jonas Johansson – Traktorarbete
Thomas Jonsson som gjort Logotypen
Sören Andersson – Grävmaskinsarbete