Silver är Serpent hills huvudsträckning, ett välbalanserat urval där man spelar från de mellersta utkasten på alla hål. Denna mostvarar i svårighetsgrad den bana som Serpent hill blev känd för under åren 2009-2016.

Bankartorna för denna sträckning är inte helt färdigställda men det senaste utkastet finns här nedan.