exempel:

Introduktion och demonstration+spel 9 hål. Tidsåtgång ca2-2,5h.

Banor: Porsöheden, Hertsö kullar eller Serpent hill.

Ingår:

instruktör, banavgift, lånediscar, scorecort, penna. 8-30deltagare; 200kr/person.

För mer information och bokning maila till event@luleadiscgolf.se