Medlems- och årsavgifter för Serpent Hill går direkt till att utveckla och sköta/driva våra banor med ideellt arbete. Klubben anordnar en serietävling på Serpent Hill, Tisdag + Torsdag kväll, hela säsongen och kallas kvällsdiscen. Den är PDGA grundande och klubben betalar en avgift för det, så det krävs att man är medlem.

Som klubbmedlem har du rabatt hos DISCSPORT.SE med 10 kr/disc

För att få rabatten behöver du

  1. Skapa ett konto på discsport.se och ange klubbtillhörighet.
  2. Meddela klubben vilken epost du skapat kontot med.

För att bli medlem och lösa tävlingslicenser eller årskort fyll i nedan formulär och avvakta sedan betalningsinstruktioner som kommer via mail.

OBS! För medlemskap 2023 Avvakta tills vidare då formuläret nedan Ej är färdigställt.

/Styrelsen Luleå Discgolfförening

Om annat än sverige
Årskort kan endast lösas av klubbmedlemmar. Årskortet skickas till din postadress.