Nyheter Nyheter år 2003-05 Nyheter år 2006-07
 

 • 2009-06-20
  LDF har tagit över verksamheten!
  Luleå Discgolfförening har tecknat avtal med kommunen om driften av discgolfbanan på Porsöheden (vid Ltu). StiL har lämnat över ansvaret till Ldf som också har fått de verktyg och discar som StiL ägde. Efter krav från kommunen kommer Ldf begränsa skötseln till nio väl valda hål. De är markerade med röda nummerskyltar. Kommunen har lovat klippa några gånger varje säsong. Ldf sköter resterande del av skötseln.

 • 2008-10-21
  StiL/LDF-Putt-mästerskapstävling!
  Söndagen den 9 november kl. 13.00 i Björkskatahallen (Björkskataskolans stora sporthall) går årets StiL/LDF-Putt-mästerskapstävling av stapeln. För första gången inomhus!!

  Tävlingsform: Man puttar på sex olika avstånd (5, 7, 9, 11, 13 och 15 m). Sätter man första försöket får man TVÅ poäng. Missar man får man en andra chans (reservkast) direkt efter. Sätter man den får man EN poäng (tag alltså med dig TVÅ putters). Detta upprepas i tre omgångar, vilket ger totalt 18 försök (och maximalt 18 reservförsök). Alternativt och i mån av tid kompletteras dessa 18 omgångar med ett antal "kluriga" puttlägen också, om vi kan bygga hinder i hallen etc.

  Vi ses!

 • 2008-10-11
  Säsongen är slut!
  Discgolfsäsongen år 2008 är slut och därmed kommer bl.a. nätet på hål 2 att tas bort innan det fryser fast i diket.

 • 2008-10-11
  Vem förbättrade sig mest år 2008?
  Under säsong 2008 var det några som förbättrade sitt snitt.
  • Simon Almqvist-Pettersson -4,6
  • Mattias Kjettselberg -3,6
  • Kjell-Runo Ärlebrant -3,0
  • Tomas Liikamaa -1,6
  • Erik Lovén -1,0
  • Dan Ottosson -0,6
  • Tomas Lovén -0,2

  Det var också några som försämrade sitt snitt.
  • Pelle Almqvist-Pettersson +1,6
  • Leif Pettersson +0,2

 • 2008-09-20
  Ändrad tid för Kvällsdiscen!
  Kvällsdiscen spelas numera kl 17.30 både på Porsöheden och Serpent Hill.

 • 2008-09-15
  Ändrad tid för Kvällsdiscen!
  Från och med imorgon, tisdag den 16/9 spelas Kvällsdiscen kl 17.30 på Porsöheden.

 • 2008-09-10
  Singelspelstävling!
  Årets upplaga av StiL- och LDF-mästerskapstävling i singelspel kombineras med Kvällsdiscen. Första delen spelades igår på Porsöheden och andra och sista delen spelas kl 18.00 på Serpent Hill/Ormberget.

 • 2008-08-25
  Ändrad tid för Kvällsdiscen!
  Kvällsdiscen spelas numera kl 18.00 både på Porsöheden och Serpent Hill. Gäller fr.o.m. imorgon den 26/8!

 • 2008-08-18
  Längdkasttävling onsdag 20 augusti kl. 18:30 på Porsöheden!
  StiL- och LDF-mästerskapstävlingarna fortsätter med kategorin längdkast.

  Upplägg i korthet:
  Antalet omgångar och discar bestäms på plats (t.ex. 2 omgångar om vardera 5 discar).
  Mätning görs med lasermätare.

  Alla är välkomna! Vi kommer att ha en "discpott" ur vilken man får låna discar.

 • 2008-08-18
  Utökad klippning!
  Jag har sedan någon vecka tillbaka köpt en åkgräsklippare med egna pengar vilket innebär att banan kommer att vara bättre klippt än vad som tidigare angivits.

  Vill du hjälpa till med bensinpengar är du välkommen att sätta in valfritt belopp på bankgiro: 5491-0435 "LULEDISCSHOP". Då hamnar pengarna i min ficka, d.v.s. kommer discgolfen till del.

 • 2008-07-31
  Begränsad klippning!
  Kommunen kommer inte att klippa banan mer än en gång till. Detta innebär att jag beslutat att begränsa klippningen till ungdomsbanan p.g.a. bristande resurser. Ungdomsbanan kommer att klippas då och då med röjsåg. På den övriga delen av banan kommer jag endast att klippa runt tee och green samt en smal gångstig därimellan. På hål 3, 6, 8, 15 och 16 kommer jag att även klippa en landningszon vid ca 90 m. På hål 4 blir det två landningszoner (vid 90 resp 180 m).

  Jag hoppas att ni kan acceptera detta och att ni fortsätter spela.

 • 2008-07-16
  Inspelstävling onsdag 23 juli kl. 18 på Porsöheden!
  2008 års gemensamma StiL- och LDF-mästerskapstävlingar fortsätter härnäst med kategorin inspel.

  Alla är hjärtligt välkomna!

  Spelform i korthet:
  Utkast sker från olika fördefinierade lägen. Längd till korg i regel 30-70 meter. Varierad terräng (öppna lägen, högersväng, vänstersväng, bombningslägen etc). Endast ett kast per spelare och läge. Avståndet mellan disc och korg mäts. Längre än 9 meter ger 0p. Inom 9 meter ger 1p. Inom 8 meter ger 2p ... osv ... inom 1 meter ger 9p. BIO ger 10p. Efter grundomgången följer en kort final för de 5 bästa (preliminärt). Grundomgång och final räknas samman. Eventuellt särspel om segern.

  Tävlingsledare: Erik Lovén

 • 2008-07-11
  Pargolf tävling 12 juli!
  Kort om Pargolf-tävlingen den 12 juli:

  Del 1: Start 10.00 (kom litet före) på Heden (Porsöbanan), 18 hål.
  Lunchpaus i ca en timme.

  Del 2: Start ca 13.00 (exakt tid bestäms efter Del 1 färdigspelats) på Serpent Hill (Ormbergsbanan).

  - Pargolf (Två spelare bildar par. De som ej teamat upp i förväg kan komma till Heden före 10.00 och hoppas på att hitta en partner där)
  - Best-Shot (Bägge spelarna kastar ut. Paret väljer själv vilket av kasten som ska räknas, dvs vilken position man vill spela vidare ifrån. Upprepas fram till korg).
  - Valfri kastordning inom paret
  - Sammanlagda resultatet av Del 1 och Del 2 räknas. Ingen "final"
  - Dock: Om flera par har samma bästa score efter Del 1 och Del 2 tillgrips särspel på Hål 1, 2, 3,... tills en segrare kan koras
  - Tävlingen räknas både som StiL-mästerskap och LDF-mästerskap
  - ALLA spelare är välkomna!
  - Ingen separat startavgift. MEN: Generell medlemsavgift för hela säsongen är 100 kr för StiL samt 100 kr för LDF, d.v.s. för de som vill få resultatet räknat som Stil- respektive LDF-mästerskap.
  - Tävlingsledare: Erik Lovén

 • 2008-07-11
  Ny prislista!
  Från och med 080710 behöver du som deltar i StiLs tävlingar inte betala någon tävlingsavgift för detta år!
  Medlemsavgiften bör du betala in till StiL på vanligt sätt (100 kr + ev. 50 kr i depositionsavgift för dig som inte har något kort sedan tidigare).

  Vi (jag) uppskattar verkligen om du visar din uppskattning för vårt (mitt) arbete med discgolfbanan genom att donera en valfri summa pengar till "discgolfens bevarande". Storlek på donationen bestämmer du själv. Aspekter att ta hänsyn till kan vara hur ofta du spelar, om du är med i våra tävlingar och om du vill inspirera mig att fortsätta jobba idèellt med detta. Du kan ge mig pengarna när det passar eller sätta in dem på mitt bankgiro: 5491-0435 (Lulediscshop).

  Givetvis kommer denna förändring att påverka våra möjligheter att dela ut priser till vinnarna i våra tävlingar. Utan intäkter blir det tyvärr inga priser.

 • 2008-06-29
  Beklagar banans skick!
  Jag beklagar att jag och StiL Discgolf inte har resurser för att sköta underhållet av banan bättre. Som det är nu har jag fullt upp att hjälpligt klippa fairways. Planer finns på utkastskyltar i samma stil som uppe på Ormberget. De är redan ihopskruvade men de ska ju ned i marken också. :) Dessutom behövs själva informationen skrivas ut, lamineras och monteras.

 • 2008-06-29
  Vandaler sabbat anslagstavlan!
  Jag har valt att inte sätta upp fler anslag på anslagstavlan vid banan eftersom vandaler sliter ned dem. Ni är hänvisade till denna hemsida för information.

 • 2008-06-05
  Ställningen i våra tävlingar!
  Vi har nu börjat lägga ut resultaten i våra tävlingar och du kan f.n. via länkar se ställningen i Kvällsdiscen och Poängligan på undersidan "Resultat". Du behöver Adobe Reader för att kunna ta del av ställningen i Poängligan.

 • 2008-05-26
  Banan är öppen!
  Nu är det fritt att spela discgolf på StiL Discgolfs bana!

  Vi uppskattar dock om ni tar er tid att donera en valfri summa pengar till discgolfsektionen inom StiL. Betala in summan på bankgiro: 945-0446 och ange att pengarna ska in på discgolfs konto. Du kan också ge pengarna direkt till mig, Kjell-Runo, om vi ses på banan.

  Som ni kan läsa nedan kommer årets säsong att vara väldigt kostsam och även om vi kommer igång med sponsorverksamheten kommer de pengarna inte att räcka till på långa vägar. Vi behöver mer pengar för att klara av driften och de nya satsningarna på banans utseende (utkastskyltar m.m.).

 • 2008-05-21
  Säsong 2008
  Årets säsong kommer att kräva att vi skrapar ihop en hel del pengar.
  • Dels ska banan uppdateras genom att nya utkastskyltar tillverkas och vi skall låta tillverka en ny anslagstavla.
  • Dels ska vi sparka igång ett sponsorprojekt för att finansiera driften.
  • Kommunen släpper greppet om Porsöheden och det vilar på StiL Discgolfs axlar att klippa gräset och i övrigt sköta om området.


  Allt som allt blir det mycket pengar som behövs och du kan hjälpa till dels genom att hjälpa till rent praktiskt men också genom att lösa medlemskap i StiL och framför allt betala tävlingsavgiften. Donationer mottages tacksamt! Se bara till att det framgår tydligt att donationen är till StiL Discgolf.

 • 2008-05-21
  Kvällsdiscen startar kl 19 den 27/5
  Efterlängtad start av årets upplaga av StiL KD.

  Kl 19 tisdagen den 27/5 samlas vi vid tee 16 och går årets första runda. Alla välkomna!

  För deltagande krävs antingen att du är medlem i StiL och har betalt tävlingsavgiften eller att du betalar en engångsavgift (se avgifter nedan). En viss eftersläpning accepteras så alla är välkomna de första gångerna!

 • 2008-05-21
  Avgifter 2008 (fr.o.m. 080710 gäller inte denna prislista, se inlägg fr 080711 för mer info)
   För medlemmar i StiL som betalat tävlingsavgift
  • Gratis deltagande Kvällsdiscen
  • Gratis deltagande i övrig tävling

   För medlemmar i StiL som ej betalat tävlingsavgift
  • 20 kr per Kvällsdisc
  • 20 kr per övrig tävling

   För personer som bara betalat tävlingsavgiften (ej medlem)
  • 20 kr per Kvällsdisc
  • 50 kr per övrig tävling

   För dig som varken är medlem i StiL eller har betalat tävlingsavgiften
  • 50 kr per Kvällsdisc
  • 100 kr per övrig tävling

  Tävlingsavgiften* (300 kr) och Startavgifterna (100, 50 och 20 kr) betalas direkt till mig (Kjell-Runo) ute på banan. Jämna pengar uppskattas!

  Medlemskap (100+(50**) kr) löses i receptionen i C-huset, StiL Sportcenter.

  *-Tävlingsavgiften kommer att betämmas av hur mycket du hjälper till. Den börjar på 300 kr och minskar med 20 kr/h när du hjälper till med allt som behövs för att driva runt banan. Tanken är att de engagerade skall betala med sin arbetskraft medan du som inte har tid att hjälpa till ändå hjälper till genom att betala lite extra.

  **-det kostar 50 kr extra att låta tillverka ett nytt medlemskort i StiL. Har du redan ett kort behöver du inte betala den avgiften (50 kr).

 • 2008-05-02
  Uppdatering
  Jag har flyttat gamla nyheter till två egna sidor och rensat denna! Forumen fungerar tyvärr inte just nu. Orsaken är omstrukturering på Ludd. Jag kommer att titta på det problemet senare.